Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Infotehnoloogia ettevõttes 2021. aasta

Küsimustiku kood: 13572022

Statistikatöö kood

20505

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad