Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2022. kuu

Küsimustiku kood: 14522022

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad