Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2023. kuu

Küsimustiku kood: 14522023

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2023

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 13.19 KB