Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kasumitaotluseta organisatsioonid 2019. aasta

Küsimustiku kood: 10092020

Statistikatöö kood

20001

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajad 2020