Kasumitaotluseta organisatsioonid 2019. aasta

Küsimustiku kood: 10092020

Statistikatöö kood

20001

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajad 2020

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 20.20 KB