Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Kasumitaotluseta organisatsioonid 2019. aasta

Küsimustiku kood: 10092020

Statistikatöö kood

20001

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajad 2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!