Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kauba, toodangu ja teenuste lähetamine EL riikidesse, müük Eestis ja valmistoodangu varud 2020. kuu

Küsimustiku kood: 14792020

Statistikatöö kood

22303

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kaupade väliskaubandus 2020