Keskkonnakaitsele spetsialiseerunud ettevõtte keskkonnakaitsekulutused 2022. aasta

Küsimustiku kood: 10032023

Statistikatöö kood

10101

Küsimustiku aasta

2023

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 38.48 KB