Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2022. kuu

Küsimustiku kood: 13582022

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad