Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Laevapõhised majandus- ja sotsiaalnäitajad 2021. aasta

Küsimustiku kood: 14762022

Statistikatöö kood

20013

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad