Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2022. kuu

Küsimustiku kood: 13682022

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad