Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Loomakasvatus. Linnud 2022. kvartal

Küsimustiku kood: 14602022

Statistikatöö kood

21203

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad