Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Mees- ja naistöötajate brutotunnitasu oktoobris 2022. aasta

Küsimustiku kood: 14102022

Statistikatöö kood

21108

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad