Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Õigusabiteenuste hind 2022. kuu

Küsimustiku kood: 13372022

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad