Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2022. kuu

Küsimustiku kood: 12602022

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 21.87 KB