Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2022. kuu

Küsimustiku kood: 12602022

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad