Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2024. kuu

Küsimustiku kood: 12602024

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2024

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 19.23 KB