Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2022. kuu

Küsimustiku kood: 12612022

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad