Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2022. kuu

Küsimustiku kood: 12612022

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 16.50 KB