Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2023. kuu

Küsimustiku kood: 12612023

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2023

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 13.92 KB