Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2022. kuu

Küsimustiku kood: 12632022

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 20.47 KB