Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2023. kuu

Küsimustiku kood: 12632023

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2023

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 18.56 KB