Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2023. kuu

Küsimustiku kood: 12622023

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2023

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 12.31 KB