Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Postiteenuste hind 2022. kuu

Küsimustiku kood: 14052022

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad