Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2022. kvartal

Küsimustiku kood: 12882022

Statistikatöö kood

22031

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad