Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Taimekasvatus ja rohumaade hooldamine 2022. aasta

Küsimustiku kood: 13062022

Statistikatöö kood

21214

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad