Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Tööhõiveteenuste hind 2022. kuu

Küsimustiku kood: 13892022

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad