Tööstus 2022. kuu

Küsimustiku kood: 11592022

Statistikatöö kood

22201

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 14.55 KB