Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Tööstus 2022. kuu

Küsimustiku kood: 11592022

Statistikatöö kood

22201

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad