Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Tootjahind 2022. kuu

Küsimustiku kood: 13072022

Statistikatöö kood

20408

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad