Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Turvateenuste hind 2022. kuu

Küsimustiku kood: 13672022

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad