Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2021. aasta

Küsimustiku kood: 14682022

Statistikatöö kood

20319

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad