Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Veetransporditeenuste hind 2022. kuu

Küsimustiku kood: 13662022

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad