Tarbijahinnaindeks

Mis uuring see on?

Statistikatöö eesmärk on anda teavet tarbekaupade ja teenuste hindade muutumisest Eestis, mis võimaldab jälgida ja hinnata Eesti majanduse arenguid.

Kelle tellimusel seda uuringut korraldatakse?

Antud uuring on Euroopa Liidu tellimus. See viiakse läbi kõikides EL liikmesriikides ühtse metoodika alusel, mis tagab andmete võrreldavuse.

Miks need andmed on vajalikud? 

Uuringu tulemusi kasutavad oma töös Rahandusministeerium, Eesti Pank, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Sotsiaalministeerium. Samuti erinevad rahvusvahelised organisatsioonid nagu Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ja Euroopa Keskpank (ECB)

Antud uuringuga kogutavaid andmeid kasutatakse veel teistes uuringute: 21401 „Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)“, 21405 „Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal)“, 21406 „Regionaalne SKP“, 21408 „Pakkumise ja kasutamise tabelid“ ja 21603 „Kaubanduse mahuindeksid“.

Kui sageli uuringut korratakse?

Tegemist on regulaarse uuringuga.

Kuidas valitakse uuringus osalejaid? 

Uuringus osalevad ... tegevusalade ... ettevõtted, ... .

Kuidas andmeid kogutakse? 

Andmeid koguvad Statistikaameti töötajad kas otsese vaatluse, interneti või telefoniküsitluse teel. Lisaks sellele kasutatakse ka teiste uuringute tulemusel kogutud andmeid ning Haigekassa ja Maanteeameti veebilehe ning Ravimiametist, Maanteeametist, Liikluskindlustusfondist ja saldoandmike infosüsteemist päringutega saadud andmeid.

Kus avaldatakse uuringu tulemused?

Andmed avaldatakse igakuiselt Statistika andmebaasis.

Kuidas olla kindel, et tegemist on just Statistikaameti uuringuga?

Hindade registreerimist läbiviiv inimene on kohustatud esitama töötõendi. Juhul kui Statistikaameti hinnaregistraator palub esitada hinnad telefoni teel, tuleb telefonikõne alati numbrilt .... . Juhul kui Statistikaameti hinnaregistraator palub esitada hinnad e-kirja teel, on e-kirja aadressiks eesnimi.perekonnanimi [at] stat.ee ja seda, kas sellise nimega inimene töötab Statistikaametis, on võimalik kontrollida veebilehe kontaktide sektsioonist.

Head kliendid! Seoses hooldustöödega on kuni 15 minutiline katkestus Statistikaameti veebilehel kolmapäeval, 23.09.2020 kell 18:30 - 18:45. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.