Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv1/216 869,17 296,6StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv1/21115,5137,6
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv1/2148,347,7
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv1/21886,8872,1
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv1/21210,4173,7
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv1/2150,952,1
 Ehitusmln eurot, esialgnekv1/21296,8404,6
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv1/21740,5834,9
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv1/21400,5380,9
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv1/2148,169,3
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv1/21547,8580,8
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv1/21320,8297,0
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/21618,3574,9
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/21349,8393,6
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv1/21211,5228,2
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv1/21442,6487,7
 Haridusmln eurot, esialgnekv1/21314,7351,8
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv1/21297,9312,5
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv1/2188,1105,9
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv1/2155,050,1
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv1/21
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv1/21822,2937,9
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv1/216 008,56 552,7-8,35,4StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv1/2179,3107,5-26,2-24,3
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv1/2174,366,012,6-15,6
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv1/21839,6800,34,9-3,5
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv1/21147,3132,211,416,4
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv1/2155,257,3-3,729,3
 Ehitusmln eurot, esialgnekv1/21286,4389,0-26,4-12,8
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv1/21620,1778,0-20,313,3
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv1/21528,3565,3-6,54,6
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv1/2139,255,9-30,0-42,4
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv1/21493,4529,6-6,814,0
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv1/21276,5251,410,021,3
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/21504,0470,57,13,0
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/21298,7342,1-12,7-2,8
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv1/21178,9194,2-7,9-4,2
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv1/21326,8374,9-12,85,0
 Haridusmln eurot, esialgnekv1/21224,9256,0-12,14,1
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv1/21193,9219,5-11,714,1
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv1/2164,878,5-17,5-11,8
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv1/2143,139,29,94,1
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv1/21
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv1/21741,9844,7-12,225,4
Tootmisindeks (Tööstustoodangu mahuindeks)22015=100, esialgnemai/21118,7120,6-1,515,9StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv1/21640,7659,5-2,9-4,4StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv1/2148,753,1-8,339,1StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv1/211 4731 515-2,84,9StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100juuni/21220,7218,21,23,8StatistikaametDSBB
Tootjahinnad32010=100juuni/21121,2118,12,69,4StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnemai/211 118,8777,244,043,2
 Maksudmln eurot, esialgnemai/21665,8341,095,253,1
  tulumaksmln eurot, esialgnemai/21356,480,0345,585,7
  käibemaksmln eurot, esialgnemai/21217,2174,224,736,7
  aktisiisidmln eurot, esialgnemai/2184,275,711,27,3
  muud maksudmln eurot, esialgnemai/218,011,1-27,942,9
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnemai/21335,9346,3-3,09,2
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnemai/2156,253,35,476,7
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnemai/2158,843,535,232,1
 Muud tuludmln eurot, esialgnemai/219,615,2-36,824,7
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnemai/21-3,0-4,7-36,276,5
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnemai/21-21,1-17,917,9-53,1
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnemai/2114,90,03 625,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnemai/211,70,5240,0112,5
 Kulud kokkumln eurot, esialgnemai/21-939,9-912,83,0-6,7
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnemai/21-265,5-265,40,06,1
 Majanduskuludmln eurot, esialgnemai/21-132,5-135,0-1,96,9
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnemai/21-367,7-362,01,6-0,4
 Muud toetusedmln eurot, esialgnemai/21-103,3-99,93,4-48,3
 Muud kuludmln eurot, esialgnemai/21-7,7-19,2-59,9-1,3
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnemai/21-61,7-29,8107,011,8
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnemai/21-1,5-1,50,07,1
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnemai/21913,8564,162,051,3
 Maksudmln eurot, esialgnemai/21679,1352,292,852,5
  tulumaksmln eurot, esialgnemai/21356,480,0345,585,7
  käibemaksmln eurot, esialgnemai/21231,4186,124,336,1
  aktisiisidmln eurot, esialgnemai/2184,275,711,27,3
  muud maksudmln eurot, esialgnemai/217,110,4-31,747,9
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnemai/21335,9346,3-3,09,2
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnemai/2189,293,9-5,021,4
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnemai/2159,745,431,530,1
 Muud tuludmln eurot, esialgnemai/218,312,2-32,031,7
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnemai/21-3,0-4,7-36,276,5
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnemai/21-271,1-281,6-3,7-1,0
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnemai/2114,00,013 900,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnemai/211,70,4325,0112,5
 Kulud kokkumln eurot, esialgnemai/21-777,5-776,80,1-3,9
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnemai/21-145,1-145,10,06,7
 Majanduskuludmln eurot, esialgnemai/21-76,8-80,3-4,40,7
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnemai/21-246,2-248,9-1,11,5
 Muud toetusedmln eurot, esialgnemai/21-260,9-269,7-3,3-15,0
 Muud kuludmln eurot, esialgnemai/21-7,6-19,2-60,4-2,6
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnemai/21-40,2-12,9211,65,0
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnemai/21-0,7-0,70,00,0
Keskvalitsuse võlgStatistikaametDSBB
 Kokku võlgmln eurotkv1/215 302,44 908,78,077,9
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurotkv1/212 036,21 681,821,121,4
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv1/21497,0407,222,1144,2
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv1/21262,8232,213,2441,9
   pikaajalised laenudmln eurotkv1/21238,6235,81,2-2,6
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurotkv1/213 266,23 226,91,2150,7
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv1/21130,020,1546,829,7
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv1/211 285,71 316,3-2,3
   pikaajalised laenudmln eurotkv1/211 832,41 863,5-1,754,6

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotmai/2122 989,022 799,00,820,9
 Kodumaised nõuded mln eurotmai/2123 113,023 324,0-0,95,0
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotmai/212 181,02 369,0-7,955,7
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotmai/2120 932,020 955,0-0,11,5
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotmai/2110 975,012 609,0-13,079,9
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotmai/211 523,01 676,0-9,1-30,1
Keskpanga analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse5mln eurotjuuni/2112 689,012 423,02,127,4
 Kodumaised nõudedmln eurotjuuni/21867,0932,0-7,0-4,7
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjuuni/21744,0851,0-12,6386,3
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjuuni/21123,081,051,9-83,8
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjuuni/2110 143,09 685,04,731,5
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjuuni/2174,073,01,4-63,7
Intressimäärad6DSBB
 Laenude keskmine intress% mai/212,993,02Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% mai/210,500,55Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)7Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv4/20-824,8-72,01 045,4-425,0
  Kaupade eksportmln eurotkv4/203 721,53 368,810,513,3
  Kaupade importmln eurotkv4/203 761,23 456,88,85,0
  Teenused, eksportmln eurotkv4/201 465,31 439,11,8-21,1
  Teenused, importmln eurotkv4/202 260,51 289,875,366,6
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv4/20349,3373,8-6,5-28,9
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv4/20401,1515,0-22,1-20,6
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv4/20255,6128,698,834,9
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv4/20193,7120,760,555,4
 Kapitalikonto saldomln eurotkv4/20104,4147,5-29,2-2,2
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv4/20106,3148,8-28,6-16,0
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv4/201,91,441,9-90,3
 Finantskonto saldomln eurotkv4/20-718,059,3-1 311,6-298,0
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv4/20134,6135,0-0,312,5
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv4/201 036,2938,710,4306,7
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv4/20228,8648,9-64,7207,0
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv4/20107,3-51,0-310,6-424,5
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv4/20-24,1-37,1-35,2-34,5
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv4/20-27,4-34,8-21,453,2
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv4/20501,9-147,7-439,9-182,2
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv4/2088,0-25,6-444,2-110,5
  Reservvaradmln eurotkv4/20-355,1287,5-223,5-292,0
 Statistiline viga, netomln eurotkv4/202,4-16,2-115,114,5
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotmai/211 681,12 006,4-16,25,9
  Välisvaluutavaradmln eurotmai/211 574,31 899,3-17,17,3
  Reservpositsioon IMFismln eurotmai/2164,865,0-0,4-3,9
  SDRidmln eurotmai/2129,229,3-0,4-3,8
  Kuldmln eurotmai/2112,912,16,10,1
  Muud reservvaradmln eurotmai/210,00,6-99,5-100,0
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotmai/21
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotmai/21
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotmai/21
 IV Täiendavad kirjedmln eurotmai/21
Väliskaubandus8StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnemai/211 468,91 562,3-6,046,6
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnemai/211 644,31 646,7-0,150,4
Rahvusvaheline investeerimispositsioon7Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv3/2044 571,743 455,92,616,9
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/2011 397,611 289,61,01,6
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/2019 442,518 766,93,637,8
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/206 160,15 577,110,536,2
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/2013 282,413 189,80,738,5
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/2093,256,664,632,8
  Muud investeeringudmln eurotkv3/2012 010,311 410,05,34,9
  Reservvaradmln eurotkv3/201 628,11 932,7-15,828,5
 Väliskohustused kokkumln eurotkv3/2050 115,648 620,63,113,6
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/2030 406,329 093,44,511,9
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/204 704,14 595,72,463,6
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/201 029,7897,314,8-8,9
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/203 674,43 698,4-0,6110,5
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/2041,425,463,2-39,5
  Muud investeeringudmln eurotkv3/2014 963,814 906,20,46,9
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv3/20-5 544,0-5 164,87,3-7,7
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt7mln eurotkv3/2024 098,623 907,50,816,1Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid9Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik10tuhat inimest, esialgne20211 330111 329120,1StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2015.
2Andmed on sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud.
3Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
4Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
5Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
6Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
7Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
8Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
9Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
10Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
11Seisuga 1. jaanuar 2021.
12Seisuga 1. jaanuar 2020.