Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv2/206 446,16 536,9StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv2/2069,0147,9
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv2/2053,351,7
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv2/20798,4896,2
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv2/20130,1184,0
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv2/2042,037,8
 Ehitusmln eurot, esialgnekv2/20381,2320,2
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv2/20769,5721,8
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv2/20363,4367,1
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv2/2052,286,2
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv2/20528,2473,9
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv2/20295,1277,5
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv2/20495,2597,0
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv2/20326,3350,4
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv2/20207,6244,8
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv2/20437,3417,2
 Haridusmln eurot, esialgnekv2/20305,6303,2
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv2/20259,3239,6
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv2/2078,294,5
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv2/2039,946,1
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv2/20
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv2/20812,2676,8
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv2/205 710,25 723,3-0,2-6,9StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv2/2052,4124,8-58,0-20,9
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv2/2075,987,7-13,5-27,7
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv2/20735,2866,3-15,1-18,9
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv2/20103,1125,3-17,73,3
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv2/2045,842,77,311,0
 Ehitusmln eurot, esialgnekv2/20378,5328,115,412,3
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv2/20642,0544,817,9-11,0
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv2/20476,4498,3-4,4-8,1
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv2/2039,269,5-43,6-57,5
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv2/20484,5431,212,38,2
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv2/20252,0228,810,18,1
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv2/20420,2478,9-12,3-12,5
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv2/20283,4306,3-7,5-10,4
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv2/20179,0213,7-16,2-17,4
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv2/20331,4311,36,42,7
 Haridusmln eurot, esialgnekv2/20226,0215,94,72,6
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv2/20185,2169,99,0-3,6
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv2/2062,171,1-12,7-22,2
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv2/2031,337,9-17,3-23,5
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv2/20
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv2/20726,5591,422,8-1,9
Tootmisindeks (Tööstustoodangu mahuindeks)22015=100, esialgnejuuli/20108,0105,12,7-0,4StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv2/20643,9670,3-3,9-3,6StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv2/2049,435,041,138,4StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv2/201 4331 4042,11,0StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100aug/20213,9212,60,6-0,9StatistikaametDSBB
Tootjahinnad32010=100aug/20110,9109,71,1-2,2StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnejuuli/20876,6983,3-10,92,9
 Maksudmln eurot, esialgnejuuli/20469,6485,4-3,3-2,6
  tulumaksmln eurot, esialgnejuuli/20183,0210,1-12,90,8
  käibemaksmln eurot, esialgnejuuli/20188,4180,04,7-1,7
  aktisiisidmln eurot, esialgnejuuli/2089,088,80,2-10,5
  muud maksudmln eurot, esialgnejuuli/209,26,541,5-6,1
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnejuuli/20322,7327,5-1,51,9
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnejuuli/2045,043,33,9-16,2
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnejuuli/2026,966,3-59,4-26,3
 Muud tuludmln eurot, esialgnejuuli/207,126,3-73,073,2
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnejuuli/20-5,5-6,3-12,7150,0
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnejuuli/20-16,9-41,9-59,7-58,0
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnejuuli/2022,185,2-74,122 000,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnejuuli/205,6-2,5-324,0330,8
 Kulud kokkumln eurot, esialgnejuuli/20-885,6-960,7-7,814,4
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnejuuli/20-248,7-268,8-7,59,6
 Majanduskuludmln eurot, esialgnejuuli/20-133,4-113,417,62,7
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnejuuli/20-357,6-357,20,111,9
 Muud toetusedmln eurot, esialgnejuuli/20-87,6-173,8-49,667,5
 Muud kuludmln eurot, esialgnejuuli/20-7,4-8,5-12,9131,3
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnejuuli/20-49,5-37,432,420,7
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnejuuli/20-1,4-1,6-12,57,7
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnejuuli/20682,5779,4-12,47,4
 Maksudmln eurot, esialgnejuuli/20480,8497,3-3,3-2,6
  tulumaksmln eurot, esialgnejuuli/20183,0210,1-12,90,8
  käibemaksmln eurot, esialgnejuuli/20200,6192,84,0-1,5
  aktisiisidmln eurot, esialgnejuuli/2089,088,80,2-10,5
  muud maksudmln eurot, esialgnejuuli/208,25,646,4-6,8
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnejuuli/20322,7327,5-1,51,9
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnejuuli/2081,180,01,432,5
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnejuuli/2027,066,6-59,5-24,8
 Muud tuludmln eurot, esialgnejuuli/205,824,6-76,487,1
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnejuuli/20-5,5-6,3-12,7150,0
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnejuuli/20-257,2-286,0-10,1-6,1
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnejuuli/2022,178,2-71,7
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnejuuli/205,7-2,5-328,0338,5
 Kulud kokkumln eurot, esialgnejuuli/20-661,9-687,1-3,79,0
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnejuuli/20-136,1-149,5-9,011,8
 Majanduskuludmln eurot, esialgnejuuli/20-89,2-64,039,42,5
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnejuuli/20-238,4-241,1-1,16,3
 Muud toetusedmln eurot, esialgnejuuli/20-157,7-205,2-23,112,4
 Muud kuludmln eurot, esialgnejuuli/20-7,4-8,5-12,921,3
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnejuuli/20-32,5-18,179,619,9
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnejuuli/20-0,6-0,7-14,30,0
Keskvalitsuse võlgStatistikaametDSBB
 Kokku võlgmln eurotkv1/202 970,22 704,39,819,5
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurotkv1/202 838,51 362,1108,4101,2
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv1/20298,33,48 673,59 221,9
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv1/20-2,948,5-106,0-106,0
   pikaajalised laenudmln eurotkv1/201 345,3239,0462,9402,9
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurotkv1/201 304,61 342,2-2,821,5
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv1/20100,1100,2-0,1
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv1/200,00,0
   pikaajalised laenudmln eurotkv1/201 187,11 210,7-1,913,4

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotjuuli/2019 441,019 182,01,447,5
 Kodumaised nõuded mln eurotjuuli/2022 319,022 128,00,929,2
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjuuli/202 283,01 505,051,7115,6
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjuuli/2020 036,020 623,0-2,824,9
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjuuli/208 410,08 390,00,2342,4
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjuuli/202 139,02 152,0-0,6-30,7
Keskpanga analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse5mln eurotaug/2010 435,010 274,01,627,0
 Kodumaised nõudedmln eurotaug/20941,0929,01,3-6,4
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotaug/20937,0925,01,31 258,0
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotaug/204,04,00,0-99,6
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotaug/208 113,07 778,04,337,4
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotaug/20307,0190,061,6122,5
Intressimäärad6DSBB
 Laenude keskmine intress% juuli/203,633,44Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% juuli/200,600,78Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)7Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv2/20315,8281,1112,3273,6
  Kaupade eksportmln eurotkv2/202 953,23 273,390,286,9
  Kaupade importmln eurotkv2/202 977,33 282,590,781,4
  Teenused, eksportmln eurotkv2/201 199,11 515,879,163,8
  Teenused, importmln eurotkv2/20799,81 070,874,761,3
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv2/20342,7320,8106,895,2
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv2/20368,9449,582,165,1
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv2/20115,8132,787,383,3
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv2/20149,1158,793,9113,1
 Kapitalikonto saldomln eurotkv2/2091,438,9234,9142,2
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv2/2091,951,2179,3141,1
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv2/200,412,33,653,4
 Finantskonto saldomln eurotkv2/20457,4255,2179,2219,4
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv2/20-283,7289,0-98,2843,4
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv2/20193,7721,326,9-427,9
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv2/203 606,1419,6859,51 927,0
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv2/201 505,9465,3323,6357,0
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv2/20-70,0-76,991,0308,8
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv2/20-52,7-54,796,3340,5
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv2/20-187,2227,0-82,4-16,9
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv2/201 220,2-382,4-319,1153,8
  Reservvaradmln eurotkv2/20259,2146,1177,4204,8
 Statistiline viga, netomln eurotkv2/2050,2-64,8-77,5174,4
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotaug/201 782,61 626,59,682,4
  Välisvaluutavaradmln eurotaug/201 673,31 515,810,488,9
  Reservpositsioon IMFismln eurotaug/2065,065,3-0,423,2
  SDRidmln eurotaug/2029,329,4-0,4-4,2
  Kuldmln eurotaug/2013,613,8-1,719,2
  Muud reservvaradmln eurotaug/201,32,3-41,4-140,5
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotaug/20
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotaug/20
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotaug/20
 IV Täiendavad kirjedmln eurotaug/20
Väliskaubandus8StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnejuuli/201 163,91 172,9-0,8-0,8
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnejuuli/201 288,21 173,79,8-6,2
Rahvusvaheline investeerimispositsioon7Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv2/2042 297,438 271,0110,5112,6
  Otseinvesteeringudmln eurotkv2/2011 067,511 326,097,7100,5
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv2/2017 955,713 741,4130,7131,7
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv2/205 271,94 362,7120,8136,4
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv2/2012 683,99 378,7135,2129,8
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv2/2078,4111,070,7101,9
  Muud investeeringudmln eurotkv2/2011 505,211 662,898,697,2
  Reservvaradmln eurotkv2/201 690,51 429,9118,2167,4
 Väliskohustused kokkumln eurotkv2/2047 732,044 596,4107,0107,2
  Otseinvesteeringudmln eurotkv2/2028 193,527 661,8101,9107,0
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv2/204 631,33 268,7141,7165,4
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv2/20914,61 077,784,988,1
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv2/203 716,72 191,0169,6210,9
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv2/2059,262,994,271,8
  Muud investeeringudmln eurotkv2/2014 848,013 603,0109,297,0
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv2/20-5 434,7-6 325,485,978,0
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt7mln eurotkv2/2024 172,121 253,0113,7109,0Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid9Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik10tuhat inimest, esialgne20201 329111 325120,3StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2015.
2Andmed on sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud.
3Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
4Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
5Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
6Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
7Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
8Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
9Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
10Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
11Seisuga 1. jaanuar 2020.
12Seisuga 1. jaanuar 2019.