Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv2/217 413,26 706,3StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv2/2175,6111,3
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv2/2164,549,8
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv2/21971,7878,9
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv2/21137,8217,1
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv2/2169,260,3
 Ehitusmln eurot, esialgnekv2/21431,0295,3
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv2/21836,5711,8
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv2/21482,3403,5
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv2/2169,648,0
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv2/21619,4519,2
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv2/21299,4305,4
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv2/21586,7595,9
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv2/21361,5311,7
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv2/21245,7220,3
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv2/21407,0382,2
 Haridusmln eurot, esialgnekv2/21319,1308,0
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv2/21330,8308,4
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv2/2198,294,1
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv2/2158,559,4
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv2/21
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv2/21945,5822,8
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv2/216 333,05 856,68,112,9StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv2/2153,479,8-33,1-8,8
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv2/2182,063,429,423,5
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv2/21856,2801,96,818,9
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv2/2173,4165,3-55,6-24,4
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv2/2165,560,38,738,8
 Ehitusmln eurot, esialgnekv2/21415,3279,548,65,9
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv2/21673,4615,89,46,4
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv2/21608,1500,521,535,8
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv2/2155,038,443,344,5
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv2/21546,1462,718,032,4
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv2/21247,3255,4-3,2-0,5
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv2/21496,9508,1-2,28,9
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv2/21307,4263,816,513,9
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv2/21205,1186,89,814,4
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv2/21308,5297,63,71,3
 Haridusmln eurot, esialgnekv2/21226,3220,02,91,4
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv2/21215,9199,78,114,4
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv2/2168,969,1-0,3-2,8
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv2/2144,845,1-0,524,8
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv2/21
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv2/21841,6744,513,115,5
Tootmisindeks (Tööstustoodangu mahuindeks)22015=100, esialgneaug/21117,1122,1-4,14,4StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv2/21641,9642,8-0,1-0,3StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv2/2147,348,8-3,1-4,3StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv2/211 5381 4734,47,3StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100sept/21227,5224,71,26,6StatistikaametDSBB
Tootjahinnad32010=100sept/21131,6128,12,819,2StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgneaug/21929,9953,2-2,45,8
 Maksudmln eurot, esialgneaug/21508,2505,70,511,5
  tulumaksmln eurot, esialgneaug/21214,3200,66,818,4
  käibemaksmln eurot, esialgneaug/21197,8205,2-3,610,1
  aktisiisidmln eurot, esialgneaug/2186,088,1-2,4-1,9
  muud maksudmln eurot, esialgneaug/2110,111,8-14,438,4
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgneaug/21343,9354,4-3,010,8
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgneaug/2151,565,2-21,025,9
 Saadud toetusedmln eurot, esialgneaug/2139,342,0-6,4-50,3
 Muud tuludmln eurot, esialgneaug/218,38,03,823,9
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgneaug/21-1,9-4,3-55,8-40,6
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgneaug/21-21,5-18,118,812,6
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgneaug/212,8-0,1-2 900,0-79,9
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgneaug/21-0,70,4-275,0-87,3
 Kulud kokkumln eurot, esialgneaug/21-883,5-894,1-1,210,0
 Tööjõukuludmln eurot, esialgneaug/21-259,7-263,1-1,37,9
 Majanduskuludmln eurot, esialgneaug/21-138,5-122,213,312,1
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgneaug/21-355,8-357,5-0,53,3
 Muud toetusedmln eurot, esialgneaug/21-66,3-82,8-19,950,7
 Muud kuludmln eurot, esialgneaug/21-9,3-11,1-16,238,8
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgneaug/21-52,2-56,0-6,824,6
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgneaug/21-1,7-1,421,40,0
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgneaug/21716,3735,8-2,74,7
 Maksudmln eurot, esialgneaug/21525,2518,51,311,6
  tulumaksmln eurot, esialgneaug/21214,3200,66,818,4
  käibemaksmln eurot, esialgneaug/21215,9219,2-1,510,5
  aktisiisidmln eurot, esialgneaug/2186,088,1-2,4-1,9
  muud maksudmln eurot, esialgneaug/219,010,6-15,142,9
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgneaug/21343,9354,3-2,910,8
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgneaug/2178,897,8-19,425,3
 Saadud toetusedmln eurot, esialgneaug/2139,342,1-6,7-52,1
 Muud tuludmln eurot, esialgneaug/216,57,1-8,516,1
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgneaug/21-2,0-4,2-52,4-37,5
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgneaug/21-274,7-280,0-1,910,7
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgneaug/210,00,0-100,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgneaug/21-0,70,2-450,0-87,0
 Kulud kokkumln eurot, esialgneaug/21-673,4-717,4-6,16,3
 Tööjõukuludmln eurot, esialgneaug/21-137,2-145,2-5,56,2
 Majanduskuludmln eurot, esialgneaug/21-80,7-73,49,915,0
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgneaug/21-244,5-245,1-0,22,7
 Muud toetusedmln eurot, esialgneaug/21-168,7-204,1-17,32,2
 Muud kuludmln eurot, esialgneaug/21-9,3-11,1-16,238,8
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgneaug/21-32,0-38,0-15,835,6
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgneaug/21-1,0-0,5100,025,0
Keskvalitsuse võlgStatistikaametDSBB
 Kokku võlgmln eurotkv2/215 481,85 299,33,40,2
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurotkv2/211 890,62 052,1-7,9-11,0
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv2/21291,9496,8-41,2-46,6
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv2/21284,5278,92,067,1
   pikaajalised laenudmln eurotkv2/21240,0238,60,61,1
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurotkv2/213 591,23 247,210,67,3
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv2/21109,6129,9-15,6265,3
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv2/211 264,01 269,6-0,4-8,3
   pikaajalised laenudmln eurotkv2/212 195,41 829,620,014,4

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotaug/2124 250,022 799,06,424,5
 Kodumaised nõuded mln eurotaug/2123 863,023 310,02,46,8
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotaug/211 993,01 983,00,5-13,2
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotaug/2121 870,021 327,02,59,1
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotaug/2112 024,011 438,05,139,4
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotaug/211 819,01 475,023,3-19,8
Keskpanga analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse5mln eurotsept/2113 067,012 686,03,019,3
 Kodumaised nõudedmln eurotsept/211 254,01 135,010,533,5
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotsept/21651,0659,0-1,2-30,4
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotsept/21603,0476,026,714 975,0
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotsept/2110 502,010 258,02,423,2
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotsept/21360,0356,01,1-23,1
Intressimäärad6DSBB
 Laenude keskmine intress% aug/212,853,35Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% aug/210,400,52Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)7Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv2/21-634,0-318,399,2-281,5
  Kaupade eksportmln eurotkv2/214 030,83 484,315,736,8
  Kaupade importmln eurotkv2/214 461,73 666,921,749,3
  Teenused, eksportmln eurotkv2/211 791,91 566,714,446,2
  Teenused, importmln eurotkv2/211 838,11 616,113,7124,9
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv2/21476,2381,224,935,0
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv2/21617,3413,549,378,8
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv2/21141,1130,58,212,9
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv2/21156,9184,5-15,04,8
 Kapitalikonto saldomln eurotkv2/21122,571,272,117,3
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv2/21131,374,676,025,2
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv2/218,83,4159,11 885,3
 Finantskonto saldomln eurotkv2/21-610,4-372,763,8-227,5
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv2/212 751,2300,6815,3-1 064,0
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv2/213 013,41 642,583,51 688,2
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv2/21757,5331,5128,5-79,0
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv2/217,093,8-92,5-99,5
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv2/21-30,8-29,54,5-61,3
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv2/21-33,3-31,17,0-39,4
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv2/21-706,91 382,6-151,1265,7
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv2/21407,11 034,8-60,7-66,5
  Reservvaradmln eurotkv2/2112,9382,2-96,6-95,0
 Statistiline viga, netomln eurotkv2/21-98,9-125,5-21,2-495,5
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotsept/212 313,82 017,014,719,7
  Välisvaluutavaradmln eurotsept/211 912,51 626,817,65,0
  Reservpositsioon IMFismln eurotsept/2172,765,910,410,5
  SDRidmln eurotsept/21314,6311,11,1962,9
  Kuldmln eurotsept/2112,312,7-2,9-7,4
  Muud reservvaradmln eurotsept/211,70,6198,4-16,0
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotsept/21
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotsept/21
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotsept/21
 IV Täiendavad kirjedmln eurotsept/21
Väliskaubandus8StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgneaug/211 589,11 502,75,746,3
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgneaug/211 681,31 671,60,640,1
Rahvusvaheline investeerimispositsioon7Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv2/2150 572,147 475,66,519,5
  Otseinvesteeringudmln eurotkv2/2114 462,411 772,822,829,3
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv2/2120 946,019 990,54,816,8
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv2/217 458,26 787,19,941,5
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv2/2113 487,813 203,42,26,5
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv2/2145,265,8-31,3-39,2
  Muud investeeringudmln eurotkv2/2113 071,413 615,4-4,014,2
  Reservvaradmln eurotkv2/212 047,12 031,00,821,9
 Väliskohustused kokkumln eurotkv2/2158 089,653 392,88,820,0
  Otseinvesteeringudmln eurotkv2/2136 539,432 247,013,327,7
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv2/214 833,14 798,50,74,1
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv2/211 141,81 086,25,123,3
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv2/213 691,33 712,3-0,6-0,7
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv2/2196,789,97,596,3
  Muud investeeringudmln eurotkv2/2116 620,416 257,42,210,1
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv2/21-7 517,5-5 917,227,023,7
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt7mln eurotkv2/2126 254,525 967,71,17,8Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid9Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik10tuhat inimest, esialgne20211 330111 329120,1StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2015.
2Andmed on sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud.
3Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
4Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
5Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
6Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
7Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
8Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
9Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
10Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
11Seisuga 1. jaanuar 2021.
12Seisuga 1. jaanuar 2020.