Elamumajandus 2021

Statistikatöö nimetus
Elamumajandus
Statistikatöö kood
20801
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on esitada andmeid elamumajanduse kohta (kasutatavate eluruumide tüüp, arv, asustatus ja pindala, tubade arv, kraanivee, vesikloseti, vanni või duši, keskkütte olemasolu, eluruumi hoone ehitusaasta) ning teha elamufondi seiret. Andmeid kasutavad nt riigiasutused, rahvusvahelised statistika- ja teadusasutused.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021