Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Film 2020

Statistikatöö nimetus
Film
Statistikatöö kood
40402
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet audiovisuaalse sisu tootmisega tegelevate ettevõtete tegevuse ning filmide impordi ja levi kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
UNESCO 2009 kultuuristatistika raamistik
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021