Film 2021

Statistikatöö nimetus
Film
Statistikatöö kood
40402
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet valminud professionaalsete filmide ja teletoodangu, välisettevõttele osutatud audiovisuaalsete teenuste ning audiovisuaalse toodangu rahastamise allikate kohta, samuti filmide impordi ja kinolevi kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
UNESCO 2009 kultuuristatistika raamistik
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021