Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (kvartal) 2020

Statistikatöö nimetus
Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (kvartal)
Statistikatöö kood
21301
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet finantsvahendusettevõtete bilansi, kasumiaruande ja investeeringute kohta Eesti majanduses. Andmeid kasutatakse sisemajanduse koguprodukti arvutamiseks, rahvamajanduskontode koostamiseks, samuti edastamiseks Eesti Pangale.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021