Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Huviharidus 2020

Statistikatöö nimetus
Huviharidus
Statistikatöö kood
40304
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet huvihariduse kohta.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021