Huviharidus 2021

Statistikatöö nimetus
Huviharidus
Statistikatöö kood
40304
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet huvihariduse kohta.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021