Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kultuuri tööhõive- ja kultuurisektori majandusnäitajad 2020

Statistikatöö nimetus
Kultuuri tööhõive- ja kultuurisektori majandusnäitajad
Statistikatöö kood
40416
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet Eesti kultuuri valdkonna tööhõive ja kultuurisektori majandustegevuse kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), ESSnet Culture
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020