Kuritegevus 2013

Statistikatöö nimetus
Kuritegevus
Statistikatöö kood
40802
Eesmärk
Anda teavet registreeritud kuritegude kohta liigiti ja kuriteo toimepannud isikute ning nende toimepandud enamlevinud kuriteoliikide kohta
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021