Kuritegevus 2015

Statistikatöö nimetus
Kuritegevus
Statistikatöö kood
40802
Eesmärk
Anda teavet registreeritud kuritegude kohta liigi järgi ning kuriteo toime pannud isikute ja nende toimepandud enamlevinud kuriteoliikide kohta
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021