Kuritegevus 2021

Statistikatöö nimetus
Kuritegevus
Statistikatöö kood
40802
Eesmärk
Kuritegevuse statistika võimaldab poliitikakujundajatel ja teistel statistikakasutajatel saada usaldusväärset teavet kuritegevuse taseme ja leviku kohta Eestis. Kuritegevuse statistika neutraalsel ja adekvaatsel kajastamisel on oluline osa Eesti kui õigusriigi jätkumisel. Andmed võimaldavad võrrelda eri liiki kuritegude taset nii piirkonniti kui ka aastati. See info on aluseks turvalisust puudutavate meetmete tulemuste (või õnnestumise) analüüsimisel ning asendamatu osa uute meetmete väljatöötamisel nii kogu riigi kui ka maakondade tasemel.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021