Laste heaolu 2013

Statistikatöö nimetus
Laste heaolu
Statistikatöö kood
40011
Eesmärk
Täitmaks Sotsiaalministeeriumi tellimust anda ülevaadet laste heaolust ühiskonnas
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013