Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik 2021

Statistikatöö nimetus
Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik
Statistikatöö kood
40719
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet mitteaktiivsuse põhjuste kohta, st miks inimene uuritaval perioodil ei töötanud ega otsinud tööd. Teave võimaldab arvutada mitmeid mitteaktiivsuse näitajaid: mitteaktiivsete arv, mitteaktiivsuse põhjused, heitunute arv jm.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021