Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Muuseum 2020

Statistikatöö nimetus
Muuseum
Statistikatöö kood
40407
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet muuseumide kogude, külastajate, muuseumitöö, töötajate ja majandusnäitajate kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO), Euroopa Muuseumistatistika ogranisatsioon (EGMUS)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021