Muuseum 2021

Statistikatöö nimetus
Muuseum
Statistikatöö kood
40407
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet muuseumide kogude, külastajate, muuseumitöö, töötajate ja majandusnäitajate kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa statistikaorganisatsioon EGMUS (European Group on Museum Statistics)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021