Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Piim ja selle kasutamise arvepidamine 2020

Statistikatöö nimetus
Piim ja selle kasutamise arvepidamine
Statistikatöö kood
21206
Eesmärk
Statistika piimatarnete kohta piimatöötlemisettevõtetele ning piimatoodete valmistamise kohta on Euroopa Komisjonile sisend, mille põhjal korraldada ühiselt Euroopa Liidu piima- ja piimatooteturgu. Piimatoodangu ja kokkuostuhindade andmed on sisendiks ka põllumajanduse majanduslikule arvepidamisele ja rahvamajanduse arvepidamisele.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Nõukogu direktiiv 96/16/EÜ, 19. märts 1996, piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/107/EÜ, 5. detsember 2003, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/16/EÜ piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021