Põllumajanduslike väikeüksuste arvestus 2021

Statistikatöö nimetus
Põllumajanduslike väikeüksuste arvestus
Statistikatöö kood
21216
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet põllumajanduslikest majapidamistest väiksemate põllumajanduslike üksuste maakasutuse ja loomade arvu kohta, et täiendada igal aastal korraldatavaid põllumajanduse statistikatöid eesmärgiga katta kogu Eesti taime- ja loomakasvatuse andmed.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Maaeluministeerium
Korduvus
2013, 2020, 2021