Põllumajandusmaa müügi- ja rendihind 2021

Statistikatöö nimetus
Põllumajandusmaa müügi- ja rendihind
Statistikatöö kood
20415
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda sisend Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste mõju hindamiseks põllumajandusmaa müügi- ja rendihinnale. Andmed on sisendiks ka põllumajanduse majanduslikule arvepidamisele.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021