Registreeritud liiklusvahendid 2021

Statistikatöö nimetus
Registreeritud liiklusvahendid
Statistikatöö kood
22027
Eesmärk
Transpordivahendite statistika mõõdab liiklusregistris, tsiviilõhusõidukite registris, raudteeliiklusregistris, Eesti laevaregistrites ning trammi- ja trollitranspordiettevõtte registreeritud sõidukite andmeid, võimaldab neid analüüsida ajas ning võrrelda ruumis.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE), Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021