Sotsiaalteenused 2021

Statistikatöö nimetus
Sotsiaalteenused
Statistikatöö kood
40501
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet hoolekandeteenust osutavate asutuste ja hoolekandeteenuse saajate kohta.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021