Sport 2017

Statistikatöö nimetus
Sport
Statistikatöö kood
40412
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet spordiklubide tegevuse, personali ja majanduslike näitajate kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021